வியாதிகள் தீர:


------------------------
    மாரியம்மன் கோவில்களில் அம்மனுக்கு புடவை சாத்தி எட்டு  ஏழைகளுக்கு அன்னதானம்
செய்யவும் 
-----------------
வயிறு சம்பந்தப்பட்ட நோய் விலக:-
மாகாளிய்யம்மன் கோவிலில் இரண்டு மாவிளக்கு போட்டு
ஆறு ஏழைகளுக்கு அன்னதானம் செய்யவும்  
-------------------
அபிராமி அந்தாதி சுலோகம்
-----------------
மணியே மணியின் ஒளியே ,
ஒளிரும் மணிபுனைந்த
அணியே ,அணியும் அணிக்கழகே
அனுகாதவர்க்கு பிணியே,
பிணிக்கு மருந்தே,
அமரர் பெருவிருந்தே,
பணியேன் ஒருவரை நின்பத்ம
பாதம் பணிந்தபின்னே
இந்த ஸ்லோகத்தை தினசரி மூன்று முறை சொல்லி சர்க்கரை பொங்கல் நிவேதனம்
சையது விநியோகம் செய்யவும்   
-----------------
சௌந்தரிய லகரி சுலோகம்
-----------------------
தவதந்யா :  பாணிப்யா- மபயவரதோ தைவதகண
த்வமேகா நைவாசி ப்ரகடித -வராபீத்யபினைய
பயத் த்ராதும் தாதும் பலமபிச்ச வான்ச்சா -சமதிகும்
சரண்யே லோகாணாம் தவ  ஹி சரணா வேவ நிபுநௌ ,.
காலையில் முப்பத்தாறு நாட்கள் தினவும் நூறு முறை இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லி எலுமிச்சம்பழம் சாதம் நிவேதனம் செய்யவும்  
-------------------